رئیس شورای اسلامی شهر قم در موکب اهالی قم المقدسه حضور یافتphoto 2016 11 20 14 21 29

ولی الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم با حضور در موکب اهالی قم المقدسه در شهر کربلا از اقدامات و بخش های مختلف این موکب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی موکب اهالی قم المقدسه، ولی الله بیاتی رئیس شورای اسلامی شهر قم  با ابراز رضایت از خدمات موکب اهالی قم المقدسه اظهار کرد: وحدت بین ملتها و مسلمانان باعث شده است که این همایش با عظمت در تاریخ اسلام ثبت شود.

بیاتی در ادامه بازدید با حضور در بخش آشپزخانه به همراه دیگر خادمان اقدام به توزیع غذا بین زائران کرد.

بازدید از آشپزخانه موکب، چادرهای اسکان زائران، تأسیسات و کادر پزشکی مستقر در موکب ازدیگر برنامه‌های رئیس شورای اسلامی شهر قم در این محل بوده است.

در این بازدید اعضای هیئت امنای موکب بیاتی را همراهی کردند.