771A9759مسئول امنیت منطقه و محوطه موکب اهالی قم المقدسه با اشاره به حجم زائری که برای اربعین حسینی به شهرهای عراق آمده اند اظهار کرد: برای تأمین امنیت زائرین ایست بازرسی هایی ایجاد کردیم که علیرغم زحمت زیادی که دارد برای امنیت زائر مهم می باشد.
به گزارش روابط عمومی موکب اهالی قم المقدسه، ابو حمزه در گفت و گو با خبرنگار موکب با بیان اینکه دوربین های مداربسته نیز در مسیرها تعبیه شده است گفت: زائرین می دانند این فعالیت ها، تفیتیش و سیطره های ایجاد شده برای حفظ امنیت خودشان است و نهایت همکاری را با ماموران این سیطره ها دارند.
وی ضمن تشکر از مسئولین ایرانی بابت همکاری با ماموران برای حفظ امنیت منطقه گفت: مسئولین موکب اهالی قم المقدسه برای امنیت و آرامش زائرین ساکن در موکب فعالیت های را از پیش برنامه ریزی کرده اند اما با برادران عراقی خود نیز همکاری خوبی دارند.
در ادامه ابو رضا با تشکر از خدمات موکب اهالی قم المقدسه تصریح کرد: زائری که در موکب قم پذیریش می شود هیچ کم و کسری ندارد، بخش امنیتی ایجاد کرده اند، برای استراحت زائر فکر شده و پذیرایی کاملی را در نظر گرفته اند.
وی خاطر نشان کرد: زائر امام حسین(ع) در موکب قم نظم و انضباط، آرامش و پذیرایی متبوع را می بیند و فقط ایستگاه صلواتی ایجاده نکرده اند و به معنای واقعی به زائرین سیدالشهدا خدمت کرده اند.