نقطه ی جغرافیایی موکب 32.604236, 44.020508      این عدد را می توانید در گوگل مپ  جستجو کنید